Fem instal·lacions elèctriques des de fa més de 30 anys

Som una empresa que té el seu origen al 1984 i està dedicada al sector de les instal·lacions elèctriques, d’aigua i calefacció. Posteriorment ens vàrem introduir en el món de l’aspiració centralitzada i, com a distribuïdors d’una important marca del sector, hem estat desenvolupant projectes de l’àmbit domèstic i també de l’industrial.

Des de l’any 2004 estem col·laborant amb la companyia elèctrica Estabanell desenvolupant diferents treballs de manteniment, noves instal·lacions i connexió a xarxa d’equips de mesura de baixa tensió.

Instal·lació integral

Avui dia hem diversificat la nostra oferta de serveis i ja oferim Instal·lació Integral, que inclou totes les disciplines de la construcció d’un edifici:

Electricitat

Gas

Domòtica

Contraincendis

Climatització

Telecomunicacions

Fontaneria

Seguretat

Serveis energètics

Renovables

Ens encarreguem de tot

Si els nostres clients ho desitgen, podem donar una solució integral a les seves necessitats tant d’obra nova com de reforma: podem encarregar-nos de la redacció del projecte d’instal·lació o podem col·laborar-hi; posteriorment ens encarregarem de la seva execució i finalment de la legalització.

Comptem amb acreditacions que ens avalen

Actualment ja disposem de Classificació Empresarial, tant per obres com per serveis, per poder treballar per a les administracions públiques. Col·laborem amb Evectra i també hem obtingut l’acreditació de l’important fabricant de domòtica austríac LOXONE per ser un dels seus partners. Això ens permet fer el disseny, instal·lació i programació de sistemes domòtics a nivell domèstic i terciari.

Responsabilitat Social Corporativa

La nostra inquietud i interès per la conservació del medi ambient ens porta a contribuir-hi activament amb tot allò que nosaltres coneixem, la gestió de l’energia. Per aquest motiu promovem l’ús d’energies renovables, l’autoconsum, l’eficiència energètica i la promoció de la mobilitat elèctrica. Som membres de la plataforma publico-privada LIVE que agrupa entitats relacionades amb la mobilitat sostenible, fonamentalment vehicles elèctrics i de GNC, amb l’objectiu compartit de desenvolupar projectes, polítiques estratègiques, nous models de negoci i crear xarxa de coneixement. Des d’aquí, nosaltres aportem el nostre granet de sorra en l’extensió de la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, amb la nostra experiència dins d’aquest sector.

CERTIFICATS I COL·LABORACIONS

Instal·lacions i manteniment

C/ Hospital, 49 baixos · 08402 Granollers (BARCELONA)

Tel. 93 846 70 12 Fax 93 846 61 02